Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais


Драгнев, Владимир (2003) Sur quelques divergences dans l’évolution des démonstratifs français et portugais Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Издателство на Великотърновския университет


 В публикацията са отбелязани и анализирани някои от основните разлики в еволюцията на френските и португалските показателни.
  
 показателни, текстолингвистика, португалски, френски
 
  3410
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/