Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса


Драгнев, Владимир (2003) Френските и португалските показателни – между анафората и деиксиса Десет години португалска филология в СУ, Издателство на СУ, София


 В контрастивен и диахронен план са разгледани употребите на френските и португалските показателни за изразяване на анафората и деиксиса.
  
 показателни, португалски, френски, анафора, деиксис
 
  3408
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/