L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes


Драгнев, Владимир (2003) L’histoire externe ou comment expliquer certaines différences dans deux langues romanes Дни на науката 2003, Фабер, В. Търново


 Направен е опит чрез външната история да бъдат обяснени някои разлики в еволюцията на френския и португалския език.
  
 историческа, лингвистика, външна, вътрешна, история
 
  3407
 Владимир Драгнев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/