Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1


Сабоурин-Дренска, Владимир (2003) Тихата победа. - В: Дебелянов. Съвременни интерпретации, В. Търново: Издателство "Слово", 2003, с. 218-235. Print ISBN 954-439-753-1 сб. "Дебелянов. Съвременни интерпретации"


 Димчо Дебелянов "Тихата победа" (1916): победата на земята и колектива е тиха, защото все още се мисли от субекта като негов акт на синтеза на антитезите и негов избор
  Студия
 модернизъм, колектив, земя, Дебелянов


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 Издадено
  3393
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/