Българската диалектна дума буртенца


Колева-Златева, Живка (2000) Българската диалектна дума буртенца Етнолингвистични проблеми на балканските народи. София, 2000, с. 98–104


 Като се вземат под внимание типологическите особености на названията, свързани от различни обреди на пролетния празник Сирни заговезни се формулира хипотеза за произхода на думата буртенца, която назовава стрела, с магическа цел хвърляна запалена от обредния огън.
  Статия
 етимология, етнография,


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  338
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/