Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети. - В: Панорама, 2005 (ХХVІ), Х, с. 138-147.


Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Език и спасение в автобиографичния проект на Елиас Канети. - В: Панорама, 2005 (ХХVІ), Х, с. 138-147. сп. "Панорама"


 Езикът в автобиографичното повествование като спасение
  Статия
 език, спасение, автобиография, Канети


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3369
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/