Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс. - В: LiterNet, 05.02.2006, 2 (75). Online ISSN 1312-2282


Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Произход на испанския пикаресков роман. Трета глава: Промискуитет и миноритарен дискурс. - В: LiterNet, 05.02.2006, 2 (75). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet


 Трета глава на монографията "Произход на испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма": сексуалност и политика в Испания от ХVІ в.
  Част от книга / Глава от книга
 миноритарен дискурс, сексуалност, политика
 Издадено
  3360
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/