Converso situation. - В: LiterNet, 03.12.2005, 12 (73). Online ISSN 1312-2282


Сабоурин-Дренска, Владимир (2005) Converso situation. - В: LiterNet, 03.12.2005, 12 (73). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet


 Втора глава на монографията "Произход на испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма": връзката между инквизиционното разпитване и конституирането на модерната субектност
  Част от книга / Глава от книга
 converso, Инквизиция, разпитващ дискурс, субектно конституиране
 Издадено
  3356
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/