Понятието за произход. - В: LiterNet, 14.10.2005, 10 (71). Online ISSN 1312-2282


Сабоурин-Дренска, Владимир (2006) Понятието за произход. - В: LiterNet, 14.10.2005, 10 (71). Online ISSN 1312-2282 Електронно списание LiterNet


 Първа глава на монографията "Произход на испанския пикаресков роман: към генеалогията на реализма"
  Част от книга / Глава от книга
 произход, пикаресков роман, converso, нихилизъм, реализъм, Ницше, Бенямин


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3346
 Владимир Сабоурин-Дренска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/