«Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език»,


Ернандес, Луис-Густаво (2004) «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език», Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004


 «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език»,
  Доклад
  «Как да използваме дидактическите материали при практическото обучение на чужд език»,


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3344
 Луис-Густаво Ернандес

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/