. «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях»


Ернандес, Луис-Густаво (2004) . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд


 . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004
  Доклад
 . «Средствата за масова информация и неправилното използване на испанския език в тях» /в съавторство


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3343
 Луис-Густаво Ернандес

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/