“Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб.


Ернандес, Луис-Густаво (2004) “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004


 1. “Език и културна идентичност” /в съавторство с Д. Контрерас/, сб. Съвременни постижения на филологическите науки и университетското обучение по чужд език, Унив. изд., 2004
  Доклад
 Език и културна идентичност”


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  3342
 Луис-Густаво Ернандес

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/