Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева)


Бонджолова, Валентина (2002) Редактиране на текст (в съавторство с Мария Илиева) Варна: изд. "Славена". 2002. ISBN 954-579-176-4. COBISS.BG-ID - 1038904036.


 Помагало по езикова култура (в съавторство с Мария Илиева).
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3336
 Валентина Бонджолова

1. Ефтимова, А. Есето в академичната и журналистическата практика. В. Търново: Фабер, 2011

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/