Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова)


Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber


 Второ издание: Фабер: ВТ, 2005.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3335
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/