Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова)


Бонджолова, Валентина (1997) Българска лексикология.Сборник с упражнения ( в съавторство с Анелия Петкова) Велико Търново: изд. Faber. 2005. 80 с. ISBN: 9549541185.


 Помагалото включва задачи за практическа работа по лексикология, фразеология и лексикография.
  Учебник / Учебно помагало
 помагало, лексикология, лексикография, фразеология
 Издадено
  3335
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/