Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова, Мария Илиева)


Бонджолова, Валентина (1998) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с Кирил Цанков, Анелия Петкова, Мария Илиева) Велико Търново: Фабер. 1998. ISBN 9549541215. COBISS.BG-ID - 1034605540.


 Задачи и текстове за упражнения. Помагалото е предназначено за семинарни занятия по българска фонетика и фонология. Представени са и основните принципи на фонематичната транскрипция.
  Учебник / Учебно помагало
 помагало, упражнения, фонетика, фонология
 Издадено
  3334
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/