Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева)


Бонджолова, Валентина (1996) Помагало по българска фонетика. Задачи и текстове за упражнения (в съавторство с К. Цанков, А. Петкова, М. Илиева) Велико Търново: ИК “Знак 94”


 Задачи и текстове за упражнения
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3334
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/