Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров)


Бонджолова, Валентина (1993) Правопис и препинателни знаци (в съавторство със Стоян Буров) Велико Търново: издателство "Борба". COBISS.BG-ID - 1027227364.


 Помагало с правила, упражнения и тестове; ІІ преработено и допълнено издание: ВТ, 2001; ІІІ издание (преработено и допълнено): ВТ, 2008. Авторска част: Правопис.
  Учебник / Учебно помагало
 -
 Издадено
  3333
 Валентина Бонджолова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/