Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване


Колева-Златева, Живка (2000) Устойчивостта на названието като критерий в етимологичното изследване Филологически сборник. В памет на проф. д-р Г. Димов, В. Търново, 2000


 Защитава се тезата, че в етимологичните изследвания съобразяването с възможната за изследваните названия устойчивост и породилите ги движещи сили е един от корективите за повишаване на обективността на формулираните хипотези.
  Статия
 етимология, езикови тенденции


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  333
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/