Die literarische Verwertung des europäischen Traumas Ahasver bei Stefan Heym. Сб. от Международна научна конференция „Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”, Велико Търново, октомври 2005. Ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, с. 774-782. ISBN 13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID 1045500132


Иванова, Ралица (2006) Die literarische Verwertung des europäischen Traumas Ahasver bei Stefan Heym. Сб. от Международна научна конференция „Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство”, Велико Търново, октомври 2005. Ред. Багрелия Борисова. Велико Търново: ПИК, 2006, с. 774-782. ISBN 13: 978-954-736-142-3. COBISS.BG-ID 1045500132 Велико Търново


 -
  Статия
 Ахасфер
 Издадено
  3319
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/