Културноисторическата парадигма „Пигмалион” и нейната съвременна интерпретация. – Света гора. Алманах за литература и изкуство, 2001, с. 151-161. Print ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1121150692


Иванова, Ралица (2001) Културноисторическата парадигма „Пигмалион” и нейната съвременна интерпретация. – Света гора. Алманах за литература и изкуство, 2001, с. 151-161. Print ISSN 1311-0209. COBISS.BG-ID 1121150692 изд. Слово, ПИК, Faber, Абагар, Велико Търново


 -
  Статия
 Пигмалион, мит.
 Издадено
  3314
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/