Лабилност и стабилност – за някои общи мотиви и структурни особености в творчеството на Ф. Кафка, Е. Канети и Х. Раймунд. Сб. от Международна научна конференция „Западноевропейският модернизъм и славянските литератури”, Велико Търново, 08-10 май 1997 г. Ред. М. Каназирска, В. Стефанов, Г. Генов, М. Кирова, Р. Кърпачева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, с. 141-153. ISBN 954-524-189-6. COBISS.BG-ID 1033990884


Иванова, Ралица (1999) Лабилност и стабилност – за някои общи мотиви и структурни особености в творчеството на Ф. Кафка, Е. Канети и Х. Раймунд. Сб. от Международна научна конференция „Западноевропейският модернизъм и славянските литератури”, Велико Търново, 08-10 май 1997 г. Ред. М. Каназирска, В. Стефанов, Г. Генов, М. Кирова, Р. Кърпачева. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 1999, с. 141-153. ISBN 954-524-189-6. COBISS.BG-ID 1033990884 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3312
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/