Postmoderne Züge in Bodo Kirchhoffs Roman Der Sandmann. – Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, 1998, кн. № 62, с. 24 – 32. Print ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1247779812


Иванова, Ралица (1998) Postmoderne Züge in Bodo Kirchhoffs Roman Der Sandmann. – Научни трудове на ВВОУ “Васил Левски”, 1998, кн. № 62, с. 24 – 32. Print ISSN 0861 – 0312. COBISS.BG-ID 1247779812 Велико Търново


 -
  Статия
 Bodo Kirchhoff, Postmoderne
 Издадено
  3311
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/