Марионетката като нивелационна фигура. – Проглас, 1998, том 12, (кн. 3-4), с. 67-87. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196


Иванова, Ралица (1998) Марионетката като нивелационна фигура. – Проглас, 1998, том 12, (кн. 3-4), с. 67-87. Print ISSN 0861-7902. COBISS.BG-ID 1119668196 Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3310
 Ралица Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/