Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България"


Великов, Юлиян (2008) Патриарх Фотий и почитането на светите Кръст и икони в "Послание до Михаил, княза на България" Преславска книжовна школа т. 10 (2008), 418-423


 IV международен симпозиум "Преславска книжовна школа", 21-23 септември, Варна, 2007.
  Статия
 Кръст икони, Иконоотрицание
 
  3303
 Юлиян Великов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/