Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст


Гюлчев, Николай (2003) Композиционните умения в художествено-изобразителната дейност на детето от предучилищна възраст сп. Педагогически алманах, брой І - ІІ. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий". Велико Търново


 Необходимостта от първоначална изобразителна грамотност определя потребността композицията да се изведе като основополагащ компонент в системата на обучение по изобразително изкуство.
  Студия
 композиция, художествено-изобразителна дейност, предучилищна възраст
 Издадено
  3302
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/