"Свещеният Коран: Глава "Откриване"


Дикова, Венцислава (2006) "Свещеният Коран: Глава "Откриване" "Societas Classica", Университетско издателство, ВТУ


 Докладът цели да посочи значението на въвеждащата сура от Свещения Коран (сура "Ал-Фатиха"), като "откриване" към смисъла, същността и морала на цялата религиозна система, окачествена като "отдаване на идеята за единен и единствен Бог", т.е. Ислям.
  Доклад
 Коран, сура "Откриване"
 
  3297
 Венцислава Дикова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/