Märchen als Vermittler kultureller Werte. „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търновo, Пик, 2006, т. 2, стр. 818-824; ISBN-10: 954-736-142-2. COBISS.BG-ID: 1045500132


Иванова, Милена (2006) Märchen als Vermittler kultureller Werte. „Езиковата политика на Европейсия съюз и европейското университетско пространство“ в два тома, съст. Багрелия Борисова, Весела Белчева, Милена Иванова, Гергана Ковачева, Силвия Христова, Велико Търновo, Пик, 2006, т. 2, стр. 818-824; ISBN-10: 954-736-142-2. COBISS.BG-ID: 1045500132 Велико Търновo, Пик


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3287
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/