Humoristische Texte im DaF-Unterricht. Съвременно образование и чужд език. Научна конференция- ноември 2004. Велико Търново. Астарта, 2006, S.140-153; ISBN-10: 954-8324-98-9. COBISS.BG-ID: 1124835812


Иванова, Милена (2006) Humoristische Texte im DaF-Unterricht. Съвременно образование и чужд език. Научна конференция- ноември 2004. Велико Търново. Астарта, 2006, S.140-153; ISBN-10: 954-8324-98-9. COBISS.BG-ID: 1124835812 Велико Търново. Астарта


 -
  Статия
 -
 Издадено
  3286
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/