Словообразувателни модели и продуктивност в словесното богатство на приказките и тяхното приложение в обучението по немски език. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Издателство ИМН- Пловдив, 2006, с. 404-407.


Иванова, Милена (2006) Словообразувателни модели и продуктивност в словесното богатство на приказките и тяхното приложение в обучението по немски език. Отвъд думите: превращенията на смисъла. Сборник с доклади от Националните конференции за студенти и докторанти, Пловдив, 2004 и 2005. Издателство ИМН- Пловдив, 2006, с. 404-407. Издателство ИМН- Пловдив


 
  Статия
 -
 Издадено
  3285
 Милена Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/