„Trend-awareness" in the life-style press. In: The language policy of the EU and European university education. V. Tarnovo: PIK-Verlag, 5-7 Okt. 2005 г., втори том. Издателство ПИК, 2006, стр. 825-834. ISBN-10: 954-736-142-2.


Пейчева, Нели (2006) „Trend-awareness" in the life-style press. In: The language policy of the EU and European university education. V. Tarnovo: PIK-Verlag, 5-7 Okt. 2005 г., втори том. Издателство ПИК, 2006, стр. 825-834. ISBN-10: 954-736-142-2. PIC, V. Tarnovo, Bulgaria


 Въз основа на българското лайфстайл списание"Егоист" и австрийското "Виенчанин - списанието за Него" се разглеждат особеностите на лайфстайл преса и нейната отвореност към новите актуални тенденции в немския и български езици.
  Доклад
 преса, лайфстайл, Trendawareness, lifestyle
 Издадено
  3281
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/