„Егоист“ и „Виенчанин“: някои особености на рекламите в двете списания [Egoist und Wiener: über einige Besonderheiten der Werbeanzeigen in den beiden Magazinen]. - В. Търново: „Проглас“, 2/2006, стр. 138-146.


Пейчева, Нели (2006) „Егоист“ и „Виенчанин“: някои особености на рекламите в двете списания [Egoist und Wiener: über einige Besonderheiten der Werbeanzeigen in den beiden Magazinen]. - В. Търново: „Проглас“, 2/2006, стр. 138-146. Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, България


 Статията се явява разработка към дисертационен проект със заглавие "Мотивираност на употребата на англицизми на фона на промените в ценностната система". Въз основа на две лайфстайл списания - българското "Егоист" и австрийското "Виенчанин" - се проследяват особеностите на рекламите в тях в рамките на периода от 1.10.2003 - 1.10.2004 г. и се достига до изводи относно дела на англицизмите.
  Статия
 лайфстайл, англицизми, Egoist, Wiener, Peycheva
 Издадено
  3280
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/