"Haemwieh" - Dialekt und Volkslied in Thueringen heute


Пейчева, Нели (2004) "Haemwieh" - Dialekt und Volkslied in Thueringen heute Издателство PIC, В. Търново, България


 Доклад, представен на юбилейната конференция "30 Jahre Germanistik an der Universitаеt zu Veliko Tarnovo - Traditionen und Reformen", проведена през октомври 2003 г. във В. Търново, който разглежда особеностите на диалекталните области в Тюрингия и проследява развоя в един от диалектите въз основа на тюрингската народна песен "Haemwieh".
  Студия
 Dialekt, Volkslied, Thueringen




 Издадено
  3278
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/