Песни от Тюрингия / Сборник от популярни тюрингски песни и мелодии в оригинал и превод


Пейчева, Нели (2003) Песни от Тюрингия / Сборник от популярни тюрингски песни и мелодии в оригинал и превод ДизАрт Плюс ООД, В. Търново


 Сборник от популярни тюрингски песни и мелодии в оригинал и превод.
  Книга
 песни, Тюрингия, Thueringen, Volkslieder
 Издадено
  3277
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/