Peycheva, Neli. Trivialliteratur im Zeitalter postmoderner Kommunikation: Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur/Middeke, Annegret; Hoffmann, Tina; Springer, Matthias (eds.). Schumen: Universitätsverlag Episkop Konstantin Preslavski, 2004. 954-557-226-3.


Пейчева, Нели (2004) Peycheva, Neli. Trivialliteratur im Zeitalter postmoderner Kommunikation: Texte aus dem Supermarkt. Beiträge zur Trivialliteratur/Middeke, Annegret; Hoffmann, Tina; Springer, Matthias (eds.). Schumen: Universitätsverlag Episkop Konstantin Preslavski, 2004. 954-557-226-3. Universitаеtsverlag Episkop Konstantin Preslavsky, Shumen, Bulgaria


 Доклад, представен на ДААД-конференцията, проведена през 2002 г. в гр. Пловдив, който разглежда тривиалната литература в контекста на постмодернизма и под формата и на печатно произведение и онлайн продукт.
  Статия
 тривиална литература, Trivialliteratur, Postmoderne
 Издадено
  3276
 Нели Пейчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/