За някои видове грешки, допускани в областта на глаголното префиксално словообразуване в немски език


Димитрова, Марийка (1984) За някои видове грешки, допускани в областта на глаголното префиксално словообразуване в немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение, София, с. 119-131


 - анализ на грешки в областта на глаголното префиксално словообразуване, типове задачи заприлагане и усъвършенстване на граматически знания и умения
  Статия
 грешки, словообразуване, глагол, префикс, немски
 Издадено
  3242
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/