Изразяване на инхоативен начин на действие с представката за- в български език и нейните съответки в немски език


Димитрова, Марийка (1983) Изразяване на инхоативен начин на действие с представката за- в български език и нейните съответки в немски език Юбилеен сборник 20 години ВТУ, кн. 1 Езикознание, Велико Търново, с. 94-106


 съпоставително изследване на семантиката на глаголни представки
  Статия
 инхоативност, представка, немски, български
 Издадено
  3241
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/