Sprachliche Mittel in deutschen und bulgarischen Werbetexten für Kosmetika


Димитрова, Марийка (1981) Sprachliche Mittel in deutschen und bulgarischen Werbetexten für Kosmetika Germanistisches Jahrbuch DDR-VRB, София, с. 118-132


 съпоставително изследване на езиковите особености на рекламни текстове за козметика
  Статия
 реклама, немски, български, езикови средства
 Издадено
  3240
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/