Зависимост между представки и предлози при глаголните словосъчетания в български и немски език


Димитрова, Марийка (1979) Зависимост между представки и предлози при глаголните словосъчетания в български и немски език Съпоставително езикознание и чуждоезиковото обучение, с. 115-127


 съпоставително изследване с оглед на чуждоезиковото обучение
  Статия
 представки, глагол, немски, български
 Издадено
  3239
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/