Езикът на рекламата в български и немски език


Димитрова, Марийка (1977) Езикът на рекламата в български и немски език Бюлетин за съпоставително изследване на български език с други езици, бр. 3, с. 117-125


 съпоставително изследване на рекламата, анализ на езиковите особености
  Статия
 език, реклама, немски, български
 Издадено
  3238
 Марийка Димитрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/