Голяма енциклопедия на страните, приложение на в. "Труд" и "24 часа", преводи


Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Голяма енциклопедия на страните, приложение на в. "Труд" и "24 часа", преводи Голяма енциклопедия на страните, т. 1-16, издателство Mediasat Group, Madrid 2007


 Общо 418 енциклопедийни страници превод, които се равняват приблизително на 1050 стандартни машинописни страници
  
 .
 
  3231
 Снежана Козарекова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/