Emotionen im Gespräch. Über zwei Tabus in der Wissenschaft. (Емоциите в разговора. За две табута в науката)


Козарекова-Иванова, Снежана (2007) Emotionen im Gespräch. Über zwei Tabus in der Wissenschaft. (Емоциите в разговора. За две табута в науката) под печат


 .
  
 Emotionen, Gespräch, Gesprächsanalyse, Emotionsforschung
 Под печат
  3230
 Снежана Козарекова-Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/