За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г)


Николова, Анета (2005) За жертвената еманация на личността в един староруски авторов текст (върху материал от “Сказание и страсть и похвала святую мученику Бориса и Глеба” и летописната статия за 1015 г) Епископ-Константинови четения. Т. 9 . Шумен, 2005, с. 229 – 238. ISBN 978-954-577-386-0 COBISS.BG-ID 1044238564


 
  Доклад
 жертва, Борис и Глеб, староруски жития


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки История и археология
Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities History and Archeology
Humanities Religion and Theology

 Издадено
  3224
 Анета Николова

1. Чекова И. СТАРОЗАВЕТНИЯТ НАРАТИВ ЗА ЙОСИФ И НЕГОВИТЕ БРАТЯ И ВЛАДЕТЕЛСКИЯТ МОДЕЛ НА СТАРОРУСКИТЕ И СТАРОСРЪБСКИТЕ КНЯЗЕ МЪЧЕНИЦИ// Език и литература, 2013, 1–2, с. 146-155.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/