Поклонението пред мощите на св. Петка и св. Филотея (още за похвалите на Евтимий Търновски и Йоасаф Бдински)


Николова, Анета (2006) Поклонението пред мощите на св. Петка и св. Филотея (още за похвалите на Евтимий Търновски и Йоасаф Бдински) Търновска книжовна школа. Т. 8. Велико Търново, 2006, с. 137–146 (в съавт.). – ISBN 954-524-339-2 (Т8);


 
  Доклад
 Евтимий, св. Петка, лития
 Издадено
  3222
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/