Антифонното пеене и организацията на средновековния литературен текст (върху материал от “Сказание и страст и похвала на светите мъченици Борис и Глеб”)


Николова, Анета (2004) Антифонното пеене и организацията на средновековния литературен текст (върху материал от “Сказание и страст и похвала на светите мъченици Борис и Глеб”) Епископ-Константинови четения. Т. 8. Шумен, 2004. с. 186–192. – ISBN 954-577-293-Х


 
  Доклад
 Борис и Глеб, антифони
 Издадено
  3221
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/