Уникално свидетелство за писмените системи в новгородските грамоти на брезова кора


Николова, Анета (2004) Уникално свидетелство за писмените системи в новгородските грамоти на брезова кора Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. Материали от международна научна конференция Велико Търново, 13–14 декември 2002 г. Велико Търново, Изд. ПИК, 2004, с. 245–255. – ISBN 954-524-410-0. COBISS.BG-ID 1042554084


 
  Статия
 правописни системи, новгородски брезови грамоти
 Издадено
  3220
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/