Специфично развитие на преславските писмени традиции в Новгород.


Николова, Анета (2001) Специфично развитие на преславските писмени традиции в Новгород. Трудове на катедрите по история и богословие. Т. 4. В чест на 10-годишнината на Катедрата по богословие и нейния пръв ръководител проф. дин Тотю Тотев. С., АИ “М. Дринов”. 2001, с. 116–124. – ISSN 1310-9928


 
  Статия
 правописни системи, новгородски брезови грамоти
 Издадено
  3217
 Анета Николова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/