Обща характеристика на художествено-изобразителната дейност на детето


Гюлчев, Николай (2005) Обща характеристика на художествено-изобразителната дейност на детето сп. Педагогически алманах, бр. 1, 2., 2005.


 Първопричина за появата на детската рисунка е стремежът на детето да опознае, да открие света.
  Статия
 изобразителна дейност, научно и художествено познание.
 Издадено
  3214
 Николай Гюлчев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/