Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2006 г.


Пиперков, Паскал (2007) Конкурсните изпити по математика за Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" и Национален военен университет "Васил Левски" 2001-2006 г. Велико Търново: Астарта, 2007. 140 с. ISBN 978-954-350-028-4.


 В книгата са включени 34 теми за конкурсен изпит по математика. Четиринадесет от тях са от приемните изпити (2001-2006 г.) за двата университета - ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" (8 теми) и НВУ "Васил Левски" (6 теми), като всяка една е придружена от подробни решения и коментари. Останалите теми са примерни (по десет за двата университета), включват неизтеглени варианти или елементи от такива и са предназначени за самостоятелно решаване. Книгата е полезно помагало за кандидат-студенти и зрелостниц
  Учебник / Учебно помагало
 кандидатстудентски конкурсен изпит, математика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…
Природни науки, математика и информатика Математика

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…
Natural sciences, mathematics and informatics Mathematics

 Издадено
  3213
 Паскал Пиперков

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/