Ръководство по археология. Ч. 2. 245 с. с ил.


Овчаров, Тодор (1986) Ръководство по археология. Ч. 2. 245 с. с ил. В. Търново


 Предложени са примерни разработки за раннославянската, прабългарската и старобългарската култури; за крепостното строителство и битовата керамика през Първото българско царство; за средновековния български град и конкретно за Търновград. Също така за култовата архитектура и изкуството в годините на Византийското владичество и Второто българско царство, за битовата керамика от Второто българско царство (кр. ХІІ-ХІ. в.).
  Учебник / Учебно помагало
 учебно помагало, археология
 
  3210
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/