О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований


Колева-Златева, Живка (1997) О значении универсалий семантических полей для этимологических исследований Проблеми зiставной семантики. Ки¿в, 1997, с. 40-43


 Мотивира се необходимостта от съобразяване с универсалиите на семантичните полета при етимологичните изследвания с цел повишаване тяхната обективност. Разглеждат се примери от областта на соматичната лексика.
  Доклад
 семантична група, универсалии


Хуманитарни науки Филология
Хуманитарни науки

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature
Humanities

 
  321
 Живка Колева-Златева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/