Ръководство по археология. Ч. 1. 124 с. с ил.


Овчаров, Тодор (1985) Ръководство по археология. Ч. 1. 124 с. с ил. В. Търнново


 В Раздел І на учебното помагало са представени археологията като наука, връзката и с другите науки, археологическата терминология и методиката на археологическите проучвания. В Раздел ІІ са представени примерни разработки по теми за семинарни занятия по археология.
  Учебник / Учебно помагало
 учебно помагало, археология
 
  3209
 Тодор Овчаров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/